Majorarea impozitului pe dividende de la 01 ianuarie 2023

Odată cu apariția OG nr. 16/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023 cota de impozit pe dividende se majorează de la 5% la 8%. Cota de impozit se aplică la suma brută a dividendelor (adică profitul de repartizat pentru dividende).

Majorarea se aplică pentru dividendele distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2023 și este valabilă pentru toți beneficiarii de dividende (persoane fizice sau juridice, române sau străine).

Înseamnă că pentru dividendele distribuite până la data de 31.12.2022 cota de impozit aplicabilă este cea de 5%. Dividendele care se pot distribui până la 31.12.2022 sunt formate din:

  • Profitul nerepartizat reportat din anii anteriori;
  • Profitul anului curent acumulat până la data de 30.09.2022.

Termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit dividendele. Pot fi însă situații în care dividendele să se distribuie în cursul anului curent, dar să nu se plătească efectiv din lipsă de disponibil. Pentru acestea, termenul de plată este până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Pentru optimizare fiscală, recomandăm distribuirea până la data de 31.12.2022 a dividendelor acumulate până la 30.09.2022.
De asemenea, pentru evitarea oricăror interpretări adverse ale organelor fiscale privind termenul de plată, în condițiile tranzitorii rezultate din OG 16/2022, recomandăm de asemenea ca impozitul pentru dividendele astfel distribuite să se și plătească până la 31.12.2022.
Dividendele distribuite și neplătite se vor evidenția distinct în contabilitatea societăților respective, astfel încât să avem în orice moment evidența acestora.

Pentru comparația diferenței dintre cele două cote de impozit, puteți reține următoarele:

  • În situația cotei de 5%, pentru fiecare 10.000 de lei dividende nete, impozitul este de 526 de lei.
  • În situația cotei de 8%, pentru fiecare 10.000 de lei dividende nete, impozitul este de 870 de lei.

Diferența de 3 puncte procentuale reprezintă în valoare absolută o creștere de 65,40%.

1 thought on “Majorarea impozitului pe dividende de la 01 ianuarie 2023”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *